no

Hafsrød har blitt Green Key-sertifisert!

Sertifisering av reiselivet er et viktig verktøy for et mer bærekraftig reiseliv. Nå har Hafsrød tatt et skritt videre i målet om å bli et bærekraftig reisemål gjennom Green Key-sertifisering.

hytteutleie, utleie, halden, østfold, småbruk, skog, hytte, norway, norwegen, norge, forest, forest cabin

Hafsrød ble i desember 2021 Green Key-sertifisert! Dette ble vi etter en lang prosess der vi skulle se på mange arbeidsområder innen reiseliv, med et mål om å minimere vårt klimafotavtrykk.

Hva er Green Key?

Green Key er en internasjonal miljøsertifisering for overnattingssteder, og har over 3200 sertifiserte hoteller og overnattingssteder i over 65 land!

Hva innebærer dette for Hafsrød? Det betyr at vi blir kontrollert på at vi oppfyller strenge miljøkrav innen miljøledelse, personalinvolvering, gjesteinformasjon, vann, vask og rengjøring, avfall, energi, mat, inneklima, uteområdet, samfunnsansvar, miljøaktiviteter, administrasjon og konferanse.

Les mer om Green Key her.

Skogbruksforvaltning for framtiden

Visste du at også skogbruket på Hafsrød er miljøsertifisert? Gjennom sertifiseringsordningen for skogbruk, kalt PEFC Skogstandard, følger vi strenge krav når vi gjør skogbrukstiltak på eiendommen.

Denne sertifiseringsordningen innebærer blant annet at vi tar hensyn til stier og kulturminner, og setter av områder som har viktige kvaliteter for biologisk mangfold. 

Les mer om PEFC Skogstandard her

Hvorfor sertifiserer vi oss?

Sertifiseringsordninger er verktøy som gjør at vi stiller strengere krav til oss selv enn det norske lover og regler legger opp til, og gjør at vi strekker oss ett hakk lengre. Vi ønsker å utfordre oss selv på hvordan vi kan drive Hafsrød enda bedre. Da er sertifiseringsordningene gode verktøy på å se oss selv i korta. Derfor håper vi at dette kan bidra til at flere på en enklere måte kan velge bærekraftige reisemål, slik at det lønner seg å drive på lag med naturen.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med bærekraftig utvikling på Hafsrød her.

Velkommen til oss på Hafsrød!