no

Bærekraft på Hafsrød

Hva gjør Hafsrød for å drive bærekraftig? Les nærmere om hvordan vi gjør FNs bærekraftsmål om til handling.

forest_hafsrød

MÅL 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Vi har som mål om å benytte lokale fagfolk og produsenter dersom vi må bygge noe, kjøpe noe eller produsere noe. Vi jobber stadig med vårt HMS-arbeid, for å sikre involvering og en sikker jobbhverdag for våre ansatte.

 Les mer om våre lokale talenter under «Fortellinger»

UN sustainability goal
UN sustainability goal

MÅL 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Vi har som mål om å redusere vårt forbruk, og stiller oss alltid spørsmålet:

Trenger vi noe nytt, eller kan vi gjenbruke noe vi allerede har, eller kjøpe brukt? Kan noen lokale hjelpe oss med dette? Hvis ikke noen i kommunen kan hjelpe, hva med innenfor tidligere Østfold fylke? Vi legger til rette for miljøvennlig transport for våre gjester, gjennom avtaler med firmaer som stiller med el- eller hybridbiler, samt informasjon om kollektivtilbud.

MÅL 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Gjennom skogbruksaktiviteten på Hafsrød er vi PEFC Sertifisert, noe som betyr at det stilles strenge krav til hvordan vi høster av skogen, med krav knyttet til blant annet biologisk mangfold, friluftsliv og kulturminner. Vi formidler til våre gjester hvordan de kan bidra til dette målet, gjennom skånsom ferdsel i naturen og  informasjon om natur- og dyreliv.

UN sustainability goal
UN sustainability goal
UN sustainability goal

MÅL 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

I skogen vår står 330.000 m3 med tømmer, noe som tilsvarer et opptak av 462 083 tonn CO2. Når vi høster av skogen, bli tømmeret videreforedlet til materialer som blant annet sørger for at karbonet lagres i bygninger, og dermed erstatter produkter som ellers ville blitt produsert av olje. Gjennom norsk lovverk og sertifisering, sørger vi for å forynge skogen når vi høster av den.

  • Vi jobber for tiden med å bli sertifisert gjennom Green Key, som stiller miljøkrav til reiselivsbransjen
  • Vi er i dag sertifisert gjennom Norsk PEFC Skogstandard, som setter krav til bærekraftig forvaltning av skog. Ordningen stiller oss krav til blant annet håndtering av avfall m.m.
  • Vi legger til rette for at våre gjester kan kildesortere
  • Vi benytter vaskeprodukter som er mest mulig snille med naturen 
  • Vi har eget bioenergianlegg på gården, slik at mest mulig at energiforbruket vårt kommer fra egen skog
  • Vi informere våre gjester om skogens betydning for klimaet, og oppfordrer til en klimavennlig livsstil med lavest mulig klimafotavtrykk

Book din skogskoie her

Lev som en skogsarbeider og opplev skogslivet på nært hold

Stormyrtjern (kommer 2021)

Legg deg ned og se opp på stjerne, og la skogen bysse deg i søvn.

Book nå fra KR

Vinterveien

4 gjester
72m2

Len deg tilbake hør på stillheten på Vinterveien, mens du er omkranset av skog.

Book nå fra KR 1000

Hafsrødkasa

6 gjester
80m2

Opplev småbrukslivet på Hafsrødkasa, kun et steinkast unna innsjøen Store Erte.

Kontakt oss for mer informasjon