no

Bærekraft på Hafsrød

Hva gjør Hafsrød for å drive et bærekraftig reiseliv og øvrig gårdsdrift? Les nærmere om hvordan vi gjør FNs bærekraftsmål om til handling.

forest_hafsrød

MÅL 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Vi har som mål om å benytte lokale fagfolk og produsenter dersom vi må bygge noe, kjøpe noe eller produsere noe. Dette bidrar til å skape økonomisk vekst i lokalmiljøet vårt og at flere kan sysselsettes. Vi jobber stadig med vårt HMS-arbeid, for å sikre involvering og en sikker jobbhverdag for våre ansatte.

 

UN sustainability goal
UN sustainability goal

MÅL 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Hvordan kan vi sikre et bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster? På Hafsrød vil vi drive et bærekraftig reiseliv, og implementere bærekraft i alle deler av drifta. Derfor stiller vi oss alltid spørsmålet:

Trenger vi noe nytt, eller kan vi gjenbruke noe vi allerede har, eller kjøpe brukt? Kan noen lokale hjelpe oss med dette? Hvis ikke noen i kommunen kan hjelpe, hva med innenfor tidligere Østfold fylke? Vi legger også til rette for miljøvennlig transport for våre gjester, som du kan lese om her.

MÅL 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Gjennom skogbruksaktiviteten på Hafsrød er vi PEFC Sertifisert. Dette betyr at det stilles strenge krav til hvordan vi høster av skogen, med krav knyttet til blant annet biologisk mangfold, friluftsliv og kulturminner. Bærekraftig skogforvaltning ligger til grunn i alle tiltak vi gjør i skogen vår. Vi formidler til våre gjester hvordan de kan bidra til dette målet, gjennom skånsom ferdsel i naturen og  informasjon om natur- og dyreliv.

UN sustainability goal
UN sustainability goal
UN sustainability goal

MÅL 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Det er ingen tvil om at et bærekraftig reiseliv, skogbruk og jordbruk krever at vi tar klimaendringene på alvor. I skogen vår står 330.000 m3 med tømmer, noe som tilsvarer et opptak av 462 083 tonn CO2. Når vi høster av skogen, blir tømmeret videreforedlet til materialer. Dette sørger blant annet for at karbonet lagres i bygninger, og dermed erstatter produkter som ellers ville blitt produsert av olje. På denne måten bidrar vi til å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Gjennom norsk lovverk og sertifisering, sørger vi for å forynge skogen når vi høster av den.

Andre tiltak vi gjør for å oppnå mål 13:

  • Hafsrød er sertifisert gjennom Green Key, som stiller miljøkrav til reiselivsbransjen
  • Hafsrød er i dag sertifisert gjennom Norsk PEFC Skogstandard, som setter krav til bærekraftig forvaltning av skog. Ordningen stiller oss krav til blant annet håndtering av avfall m.m.
  • For å gjøre kildesortering enklere, har vi lagt dette til rette for at våre gjester
  • Vaskeprodukter som vi bruker er så snille som mulig med naturen 
  • Gården vår har eget bioenergianlegg, slik at mest mulig at energiforbruket vårt kommer fra egen skog
  • Vi informere våre gjester om skogens betydning for klimaet, og oppfordrer til en klimavennlig livsstil med lavest mulig klimafotavtrykk

Book din skogskoie her

Lev som en skogsarbeider og opplev skogslivet på nært hold

Vinterveien

6 gjester
72m2

Len deg tilbake hør på stillheten på Vinterveien, mens du er omkranset av skog.

Book nå fra KR 1800

Ertehaugen

8 gjester
135m2

Ertehaugen er et idyllisk småbruk som ligger ved innsjøen Store Erte. Her er du omfavnet av skog og vann, og kan nyte rolige omgivelser.

Book nå fra KR 2500

Hafsrødkasa

6 gjester
80m2

Opplev småbrukslivet på Hafsrødkasa, kun et steinkast unna innsjøen Store Erte.

Kontakt oss for mer informasjon