no

Vårens vakreste eventyr

Våren er i anmarsj, og det betyr skogplantesesong! Tusenvis av små granplanter skal nå settes i jorda, og er ett av høydepunktene for oss på Hafsrød. 

Hvert år planter vi nye trær der den tidligere skogen er hogd, slik at vi starter en ny generasjon med skogproduksjon. Plantene er 1-2 år gamle, og hos oss planter vi ca. 20.000 slike hvert år. Slik sørger vi for at for hvert tre som hogges, vokser det opp et nytt.

Plantesesongen på Hafsrød, og i Norge for øvrig, deles inn i vårplanting og høstplanting. Midt på sommeren er det som regel for varmt og tørt, og da liker små planter seg dårlig. På våren og høsten er derimot jorda fuktig og fin, og plantene kan slå rot og gjøre seg klare for vekst i lang tid. Å sørge for at de får en så god start på livet som mulig, er noe av det viktigste vi gjør i skogen. 

Disse plantene skal stå og vokse i mange tiår framover, men ikke alle trærne på Hafsrød blir plantet på denne måten. Mange av plantene forynges naturlig, ved at vi lar frøtrær stå igjen når skogen hogges. Furu egner seg godt til dette, fordi de oftere setter kongler og dermed sørger for at nye planter kommer til. Visste du at det på Hafsrød er registrert furutrær som er over 350 år? Med andre ord spiret furuplanten da Norge lå under Danmark, og det i samme periode ble stor etterspørsel etter trelast i Europa. 

skogplantesesong

Når trærne har vokst seg store, vil de til slutt bli modne for hogst. Tømmeret kan bli til så mangt, og så lenge vi planter etter hogst, kan vi høste av denne fornybare ressurser i et evigvarende perspektiv. Så hva bruker vi tømmeret til på Hafsrød? Det meste selges til sagbruk og andre fabrikker, mens noe beholder vi selv. Tømmeret vi beholder, brukes til energiproduksjon, og på gården varmer vi opp fire bygninger med eget bioenergianlegg. 

hytteutleie, utleie, halden, østfold, småbruk, skog, hytte, norway, norwegen, norge, forest, forest cabin

Ved å bruke tømmer i stedet for andre mer klimabelastende materialer, bidrar vi til å redusere klimafotavtrykket vårt. Trærne bruker CO2 som byggerklosser, og lager karbon i trevirket. Skogskoiene våre er blant annet bygget i tre, og fungerer dermed som et karbonlager. Noen av skogskoiene ble opprinnelig produsert på det lokale sagbruket i Halden, Saugbrugs, og disse ble passende nok kalt «Skogstua».

Nå bretter vi opp ermene for å sikre nok en generasjon med et grønt karbonlager. Ja, faktisk hele 20.000 stk av de. 

God plantesesong og velkommen til skogs!