no

Skogen - det grønne skjerfet

Som et grønt skjerf over den nordlige halvkule ligger den boreale skogen. Trygt omfavnet av dette skjerfet ligger Hafsrød, og skogen har en helt spesiell plass i hjertene våre her. I dag – 21.mars – er det verdens skogdag, og da passer det vel bra å fortelle litt om hvorfor?

Langsiktig forvaltning for framtidas generasjoner

Hafsrød kom i min oldefar P. M. Anker sin eie på starten av 1900-tallet, og har siden den gang gått fra generasjon til generasjon. Etter at skogen har vært pappa Fritz sitt ansvar i over 40 år, var det nå min tur til å ta over. 

Eiendommen er på over 30.000 dekar, og huser både skog, jord, vilt, skogskoier og vann som skal forvaltes for å vare i all framtid. Det er mye å sette seg inn i og et stort ansvar, men tankegangen om en langsiktig forvaltning lå godt plassert i den mentale skolesekken. 

Den boreale skogen som Hafsrøds skoger tilhører er noe ganske annet enn for eksempel regnskogen i Amazonas eller mangroveskogen som finnes mange steder i verden. Tiden går på en måte litt langsommere her i nord, og fra en plante er satt i bakken kan det i den boreale skogen gå flere generasjoner før skogen kan høstes. Trærne som mine forfedre har stelt gjennom sine liv, er verdier som vi nå kan høste av. Nå er det vår tur til å sørge for at de som kommer etter oss får samme mulighet. 

Bærekraftig skogbruk og bærekraftige opplevelser

På Hafsrød er det stort sett barskog som dekker eiendommen. Nesten 70% av skogen er furuskog, og hvert år høster vi opp mot 5000 m3 med tømmer. Når den gamle skogen hogges, sikrer vi at en ny kommer opp enten ved å sette igjen frøtrær som gir naturlig foryngelse, eller at vi planter. Visste du at det ble plantet nesten 44 millioner planter i Norge i 2020? 

På Hafsrød forvaltes skogen bærekraftig, og med lovgivning og miljøsertifiseringen Norsk PEFC Skogstandard i ryggen, kan vi ta gode valg når vi høster tømmer. Visste du at Hafsrød har sin egen landskapsplan som skal sikre langsiktig forvaltning av skogen? 

Lær mer om hvordan forvaltning av skogen vår er en del av våre bærekraftsmål her.

hytteutleie, utleie, halden, østfold, småbruk, skog, hytte, norway, norwegen, norge, forest, forest cabin

Steller skogen med tro på framtiden

Gjennom skogens omløp steller vi skogen etter alle kunstens regler. Den viktigste jobben er å sørge for at trærne vi ønsker å satse på har nok næring og lys. For at noen trær skal leve godt å bli sterke, må noen andre trær bøte med livet. Da får de gjenstående trærne bedre plass og mindre konkurranse. Dette gjør at skogen vokser godt og holder seg frisk, samtidig som den får næring fra trærne som ble felt. En frisk skog står bedre rustet mot påkjenningene fra vær, vind, sykdom og angrep fra sopp og insekter, og er i så måte et av de viktigste jobbene vi har for å forberede den på et langt liv.

Noe av det fineste med den saktevoksende skogen her i nord er at den forutsetter en usagt tro på fremtiden. Rett og slett fordi valgene vi tar i dag ikke gjøres for vår egen del. Det er barna våre, eller kanskje barnebarna våre som får høste gledene av de valgene vi gjør i dag. Og siden vi planter og steller skogen, betyr det vel at vi vil gjøre det beste for de som kommer etter oss?

Det lange perspektivet i skogen har kanskje gjort noe med tankesettet vårt på Hafsrød.  Hva betyr valgene vi tar i dag for de etter oss? Denne tilnærmingen bruker vi i alle deler av drifta, også når det gjelder naturbasert reiseliv. For at vi skal kunne nyte det naturen har å by på i dag, må vi sørge for at også framtidige generasjoner kan gjøre det samme. 

Vi håper vi kan gi deg gode opplevelser her på Hafsrød, og at du blir minst like glad i skogen som oss.